สังคม29093

วธ.ได้ปรับบทบาทสู่กระทรวงกึ่งเศรษฐกิจ

วธ.ได้ปรับบทบาทสู่กระทรวงกึ่งเศรษฐกิจ

สังคม29093

สังคม นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม กล่าวว่า จากการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายสืบสาน รักษาและต่อยอดทางวัฒนธรรมสู่การสร้างคุณค่าและมูลค่าทางสังคมและเศรษฐกิจ ตนได้มอบนโยบายให้แก่ ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) วัฒนธรรมจังหวัด ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ โดย วธ. สังคมได้ปรับเปลี่ยนภารกิจทั้งการสร้างคุณค่าทางสังคมและมูลค่าทางเศรษฐกิจ ให้กลายเป็นกระทรวงสังคมกึ่งเศรษฐกิจที่ได้รับการยอมรับทั้งในและต่างประเทศ สังคม เพื่อพลิกโฉมประเทศไทยให้เข้มแข็งและมั่นคง โดยเปิดเวทีระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนและปรับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการ วธ.ระยะ 5 ปี (ปี พ.ศ.2566-2570) ซึ่งวิสัยทัศน์ใหม่ที่จะเริ่มใช้ในปี พ.ศ.2565 คือ “วัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ สังคม มีบทบาทนำในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย”

ทันโลกข่าวต่างประเทศ29093 Previous post เจ้าชายโจอาคิม เสียพระทัย ควีนมาร์เกรเธอที่เดนมาร์ก
การเงิน29093 Next post สมคิด สอนมวยผู้นำต้องคิดล่วงหน้า ได้แนะ 4 เสาหลัก