กระทรวงสาธารณสุขห่วงโรค

กระทรวงสาธารณสุขห่วงโรค “ซิฟิลิส-หนองใน” ลามกลุ่มวัยรุ่น

ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นพ.โสภณ เมฆธน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ สธ. เปิดเผยภายหลังการประชุมผลการทบทวนโปรแกรมการดำเนินงานเอชไอวีในประเทศไทย

ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านโรคเอดส์ทั้งในและต่างประเทศว่า ไทยมีนโยบายยุติปัญหาเอดส์ ให้ได้ภายในปี 2573 โดยกำหนดเป้าหมาย 3 ประการคือ 1.ลดจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เหลือปีละไม่เกิน 1,000 คน 2.ลดการเสียชีวิตจากเอดส์ให้เหลือปีละไม่เกิน 4,000 คน และ 3.ลดการเลือกปฏิบัติจากเอชไอวีลงเหลือไม่เกิน 10% อย่างไรก็ตาม การดำเนินงานของไทยที่ผ่านมาถือว่าดีขึ้นกว่าเดิมมาก โดยข้อมูลล่าสุดในปี 2564

กระทรวงสาธารณสุขห่วงโรค

คาดว่ามีผู้ติดเชื้อรายใหม่เหลือเพียง 6,500 คน ส่วนผู้เสียชีวิตเหลือ 9,300 คน

ทั้งนี้สิ่งที่ต้องดำเนินการคือ การต้องให้รู้เร็ว และเข้าถึงยารักษาให้เร็วที่สุดรวมทั้งการป้องกันไม่ให้เกิดโรค โดยกลุ่มที่น่ากังวลคือ กลุ่มเยาวชน ซึ่งพบว่ามีอัตราการเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์สูงขึ้น ทั้งซิฟิลิสและหนองใน จะติดเชื้อเอชไอวี โดยจะต้องร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการสอนหลักสูตรเพศศึกษาให้มากขึ้นรวมทั้งการให้กลุ่มแรงงานต่างด้าวเข้าถึงการตรวจและการรักษาและเร่งผลักดันกฎหมายลดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลทุกรูปแบบศ.นพ.สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ผู้เชี่ยวชาญทำงานด้านเอชไอวีและเอดส์ กล่าวว่า หากรู้ตัวเร็วภายใน 1-2 ปี และรับยาการรักษาจะได้ผลดี สามารถเชื้อลดและลดการแพร่เชื้อได้ เชื่อว่าภายใน 8 ปี เราจะดำเนินการยุติปัญหาเอชไอวี/เอดส์ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้

แนะนำข่าวสุขภาพ อ่านเพิ่มเติมคลิ๊กเลย : ท่องเที่ยวช่วงเทศกาล เลี่ยงพื้นที่แออัด ป้องกันตนเองให้ปลอดภัย

Previous post ของมันต้องโดน Sword Art Online: Last Recollection ไอพี ARPG สุดยิ่งใหญ่ฉลอง 10 ปีซีรีส์ SAO
ขนแมวสามารถกักเก็บดีเอ็นเอ Next post ขนแมวสามารถกักเก็บดีเอ็นเอ ช่วยไขปริศนาคดีอาชญากรรมได้